Nový Spark
venku od 31. října
V Brně proběhla vědecká metalová konference

V Brně proběhla vědecká metalová konference

Tuto středu 14. 6. proběhla na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně velice zajímavá a svým způsobem unikátní vědecká konference s názvem „Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře“.

Metalová hudba a metalová subkultura obecně jsou velice bohaté myšlenkové podhoubí, které absorbuje mnoho myšlenek a idejí z různých polí a směrů. Sami metalisté, ať už fanoušci, či hudební jsou často velmi vzdělaní lidé působící na vysokých školách a vědeckých ústavů po celém světě. V západním akademickém světě se již přes deset let formuje společenskovědní vědecký směr zvaný metal studies, který se věnuje akademickému zkoumání fenoménu metalu z pohledu sociologie, religionistiky, psychologie, filozofie, muzikologie, geografie, historiografie, kulturních studií a dalších. Jedná se tedy o interdisciplinární obor a jeho základy pro vývoj v České republice byly možná položeny tuto středu v Brně.

Doktorand Ústavu religionistiky FF MÚ Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal se rozhodl uspořádat na závěr svého kurzu „Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře“ stejnojmennou studentskou vědeckou konferenci. Kromě účastníků kurzu z řad bakalářské i magisterského studia se svými příspěvky vystoupili i tři keyspeakeři, kteří přinesli hlubší vhled do zkoumané problematiky. V panelové diskusi na závěr konference vystoupili i zástupci pagan-folkové kapely ŽREC, z nichž část členů praktikuje pohanství a zástupce Sparku. Na čtyři desítky lidí z akademické, metalové i nemetalové obce tak bylo svědky zřejmě historicky první konference tohoto typu u nás.

Obsahově se příspěvky nejčastěji dotýkaly otázky satanismu a jeho různých manifestací v metalu, zejména v blacku. Ukazuje se, že black metal je velká studnice filozoficky a nábožensky orientovaných idejí, neboť většina příspěvků se týkala právě něho. Ať už to byla percepce Varga Vikernese u českých pohanů, satanismus u GHOST či ideologie satanismu z pohledu účastníků norské vlny. I tři hlavní příspěvky se dotýkaly black metalu.

Referát „Impaled Northern Moonforest: Konstrukce parodické blackmetalové identity“ Bc. Dana Řezníčka zkoumal analýzou kódů názvy písní parodické blackové skupiny a vědeckými metodami rozebral tento fenomén. Další klíčová prezentace „Ortodoxní black metal: Od hororu k teistickému satanismu“ od Mgr. Františka Novotného popisovala postupnou myšlenkovou a grafickou radikalizaci black metalových kapel od BATHORY přes DISSECTION k DEATHSPELL OMEGA a napojení různých skupin na elitní náboženská hnutí a jejich vztah ke křesťanství a i ateismu. Vyvrcholením akademické části konference byla pak prezentace Matouše Mokrého nazvaná „Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu“, kdy autor do velkého detailu popsal esoterický proud chaos-gnosticismu a jeho podškatuli Thursatrú. Tento naprosto ojedinělý vhled do esoterického nábožensko-filozofického myšlení skupinky naprosto marginální i v rámci black metalového narativu byl pomyslným zlatým hřebem nabitého programu.

Po skončení akademické části se zájemci přesunuli do legendární brněnské metalové hospody Black Diamond, aby nad sklenicí zlatavého moku a v přátelské atmosféře řádně zhodnotili výsledky konference. „Je mou velkou ambicí, aby tato konference položila základ metal studies v České republice a abychom se zde za rok opět sešli,“ prohlásil ve své závěrečné řeči organizátor Miroslav Vrzal. Sparku bylo ctí se tohoto projektu zúčastnit a doufáme, že se podaří etablovat metal i v českých akademických kruzích.

Seznam jednotlivých příspěvků najdete přímo na facebookové události.

Nový Spark
venku od 31. října
Kalendář akcí
15.11. Pro-Pain, Ten Sticks, Stay Down
15.11. Grand Slam 2018
15.11. Coreleoni
15.11. Katapult
16.11. Sting
16.11. Škwor
17.11. Zeal & Ardor
17.11. Aborted, Cryptopsy, Benighted, Cytotoxin
18.11. Axxis, Dornenkönig
18.11. Bonfire and Friends
A co FAKKER!?