Nový Spark
venku od 2. dubna
V Brně proběhla vědecká metalová konference

V Brně proběhla vědecká metalová konference

Tuto středu 14. 6. proběhla na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně velice zajímavá a svým způsobem unikátní vědecká konference s názvem „Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře“.

Metalová hudba a metalová subkultura obecně jsou velice bohaté myšlenkové podhoubí, které absorbuje mnoho myšlenek a idejí z různých polí a směrů. Sami metalisté, ať už fanoušci, či hudební jsou často velmi vzdělaní lidé působící na vysokých školách a vědeckých ústavů po celém světě. V západním akademickém světě se již přes deset let formuje společenskovědní vědecký směr zvaný metal studies, který se věnuje akademickému zkoumání fenoménu metalu z pohledu sociologie, religionistiky, psychologie, filozofie, muzikologie, geografie, historiografie, kulturních studií a dalších. Jedná se tedy o interdisciplinární obor a jeho základy pro vývoj v České republice byly možná položeny tuto středu v Brně.

Doktorand Ústavu religionistiky FF MÚ Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal se rozhodl uspořádat na závěr svého kurzu „Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře“ stejnojmennou studentskou vědeckou konferenci. Kromě účastníků kurzu z řad bakalářské i magisterského studia se svými příspěvky vystoupili i tři keyspeakeři, kteří přinesli hlubší vhled do zkoumané problematiky. V panelové diskusi na závěr konference vystoupili i zástupci pagan-folkové kapely ŽREC, z nichž část členů praktikuje pohanství a zástupce Sparku. Na čtyři desítky lidí z akademické, metalové i nemetalové obce tak bylo svědky zřejmě historicky první konference tohoto typu u nás.

Obsahově se příspěvky nejčastěji dotýkaly otázky satanismu a jeho různých manifestací v metalu, zejména v blacku. Ukazuje se, že black metal je velká studnice filozoficky a nábožensky orientovaných idejí, neboť většina příspěvků se týkala právě něho. Ať už to byla percepce Varga Vikernese u českých pohanů, satanismus u GHOST či ideologie satanismu z pohledu účastníků norské vlny. I tři hlavní příspěvky se dotýkaly black metalu.

Referát „Impaled Northern Moonforest: Konstrukce parodické blackmetalové identity“ Bc. Dana Řezníčka zkoumal analýzou kódů názvy písní parodické blackové skupiny a vědeckými metodami rozebral tento fenomén. Další klíčová prezentace „Ortodoxní black metal: Od hororu k teistickému satanismu“ od Mgr. Františka Novotného popisovala postupnou myšlenkovou a grafickou radikalizaci black metalových kapel od BATHORY přes DISSECTION k DEATHSPELL OMEGA a napojení různých skupin na elitní náboženská hnutí a jejich vztah ke křesťanství a i ateismu. Vyvrcholením akademické části konference byla pak prezentace Matouše Mokrého nazvaná „Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu“, kdy autor do velkého detailu popsal esoterický proud chaos-gnosticismu a jeho podškatuli Thursatrú. Tento naprosto ojedinělý vhled do esoterického nábožensko-filozofického myšlení skupinky naprosto marginální i v rámci black metalového narativu byl pomyslným zlatým hřebem nabitého programu.

Po skončení akademické části se zájemci přesunuli do legendární brněnské metalové hospody Black Diamond, aby nad sklenicí zlatavého moku a v přátelské atmosféře řádně zhodnotili výsledky konference. „Je mou velkou ambicí, aby tato konference položila základ metal studies v České republice a abychom se zde za rok opět sešli,“ prohlásil ve své závěrečné řeči organizátor Miroslav Vrzal. Sparku bylo ctí se tohoto projektu zúčastnit a doufáme, že se podaří etablovat metal i v českých akademických kruzích.

Seznam jednotlivých příspěvků najdete přímo na facebookové události.

Nový Spark
venku od 2. dubna
Kalendář akcí
25.04. PROTHEUS, KOMUNÁL
26.04. MIDNIGHT, CYCLONE, HIGH COMMAND
26.04. PROTHEUS, KOMUNÁL
27.04. PROTHEUS, KOMUNÁL
28.04. GLENN HUGHES
30.04. PROTHEUS, KOMUNÁL
01.05. MARDUK, ORIGIN, DOODSWENS
03.05. PROTHEUS, KOMUNÁL
04.05. PROTHEUS, KOMUNÁL
10.05. VENDED
A co FAKKER!?
logo
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace